Kompānijas nosaukums
0.00
Reģistrēties

Interneta veikala lietošanas noteikumi

Internetveikala lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie notiekumi

 

1.1. Internetveikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka SIA „VIDZEMES PAPĪRS'' interneta veikala www.vidzemespapirs.lv (turpmāk – e-veikals) lietošanas kārtību.

1.2. Pārdevējs ir SIA „VIDZEMES PAPĪRS”, vienotais reģistrācijas Nr.: 44103007893, PVN reģ. Nr.: LV 44103007893, juridiskā  adrese: Rīgas iela 38, Valmiera, Latvija, LV-4201, e-pasts: pasutijumi@vidzemespapirs.com, tālruņa numurs - 26326844, (turpmāk – Pārdevējs).

1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic preču un pakalpojumu pasūtījumu e-veikalā.
1.4. Ja Pircējs veic pasūtījumu, tiek pieņemts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt bez iebildumiem.
1.5. Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums), kurš ir pakļauts tiesību normām, kas regulē Distances līgumu t.sk., bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.6. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību.

1.7. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei: pasūtījuma apmaksai un preces vai pakalpojuma nodošanai Klientam. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmi uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.
1.8. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot https://www.vidzemespapirs.lv/lv/noteikumi.
1.9. Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Preces un pakalpojuma raksturojums

2.1. E-veikalā tiek piedāvātas un pārdotas biroja un kancelejas preces, prezentreklāmas un vizuālās reklāmas dizaina pakalpojumi (turpmāk – Preces un Pakalpojumi).

2.2. E-veikalā attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajām precēm. Attēliem ir informatīvs raksturs.

2.3. Ja informācijā, kas saistīta ar Preces un Pakalpojumu aprakstu, krāsu un tml., ir notikušas izmaiņas, Pārdevējs nevar garantēt, ka katru brīdi E-veikals ir pilnībā atjaunināts, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

3. Preces un pakalpojuma cenas

3.1. Cenas e-veikalā norādītas euro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

3.2. Atkarībā no piegādes adreses, jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma summā.

3.3. Pasūtījuma galīgā summa, ieskaitot PVN, kā arī piegādes izdevumi, tiks norādīti pirms  Līguma noslēgšanas. Ja piegādes izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, Jūs tiksiet informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

3.4. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.5. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides.

4. Pasūtījumu piegāde un kārtība.

4.1. Piegādes noteikumi un to izmaksas var atšķirties atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.

4.2. Veicot pasūtījumu e-vaikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem:
4.2.1. bezmaksas piegāde Valmierā un Vidzemes reģionā ar SIA “VIDZEMES PAPĪRS“ kurjeru;

4.2.2. bezmaksas preces saņemšana vienā no SIA “VIDZEMES PAPĪRS” veikaliem, Rīgas ielā 38, Valmierā, LV-4201 vai Lielā Ezera ielā 1, Alūksnē, LV- 4301, ierodoties personīgi;

4.2.3. piegāde uz OMNIVA pakomātu, pie kāda no Latvijas lielākajiem tirdzniecības centriem.

4.2.4. piegāde uz VENIPAK pakomātu, pie kāda no Latvijas lielākajiem tirdzniecības centriem.

 

5. Pasūtījuma atcelšana vai izmaiņas pasūtījumā.

5.1. Lai  veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar SIA “VIDZEMES PAPĪRS", izmantojot e-pastu – pasutijumi@vidzemespapirs.com vai pa tālruņa numuru 26326844.

5.2. Lai atceltu pasūtījumu, ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

5.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikalā pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:
5.3.1. prece vairs nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs;

5.3.2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem;

5.3.3. Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.

 

6. Garantijas nosacijumi.

6.1. Saskaņā ar Eiropas savienības normatīvajiem aktiem e-veikalā piedāvātajām precēm, tiek nodrošināta 2 (divu) gadu ražotāja garantija fiziskām personām un  1 (vienu) gadu ražotāja garantija juridiskām personām.
6.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
6.3.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
6.3.2. garantijas grāmatiņa tiek aizpildīta saņemot preci SIA “VIDZEMES PAPĪRS” veikalā, Rīgas ielā 38, Valmierā vai Lielā Ezera ielā 1-3, Alūksnē. Piegādes gadījumā tā tiek nogādāta klientam neaizpildītā veidā kopā ar pavadzīmi.
6.4. Lai īstenotu ražotāja garantijas saistību, Pircējam nepieciešams nogādāt preci SIA “VIDZEMES PAPĪRS” veikalā, Rīgas ielā 38, Valmierā vai Lielā Ezera ielā 1-3, Alūksnē.
6.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
6.7. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi ir radušies Pircēja vainas dēļ, preces neatbilstošas ekspluatācijas, kā arī dabiska nodiluma rezultātā.

Drošības kods