Kompānijas nosaukums
0.00
Reģistrēties

Privātums

PRIVĀTUMS

SIA "VIDZEMES PAPĪRS" aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

SIA "VIDZEMES PAPĪRS" iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju SIA "VIDZEMES PAPĪRS" Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Vietnes lapās jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c.

SIA "VIDZEMES PAPĪRS" nekad nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat tiešsaistē. Nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

SIA "VIDZEMES PAPĪRS" pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

SIA "VIDZEMES PAPĪRS" veic visus iespējamos pasākumus jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies preces mūsu mājas lapā, nav tiesībspējas un/vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

Drošības kods